Integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår hemsida samlas en rad anonyma analysuppgifter in om din användning av sidan. Om du inte vill att anonym information insamlas, bör du välja bort användning av cookies, som beskrivs i vår cookiepolicy.

Den beskriver vilken information dessa cookies samlar in, hur informationen används och varför det är nödvändigt att spara dessa.

Personuppgifter

Personlig information är all slags information som kan tillskrivas en person.

När du använder vår hemsida samlas inga uppgifter in förrän du gör ett köp på webbplatsen, anmäler dig till ett nyhetsbrev eller kontaktar vår kundtjänst. Vanligtvis handlar det om namn, telefonnummer, e-postadress och adress.

Den information du har angivit har överlämnats till oss och är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår service - som att t ex slutföra din beställning eller hantera förfrågningar från dig.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Vi använder GDPR-kompatibel värdmiljö, som är ISO 27001, ISO 27017 och ISO 27018 certifierad.

Alla data från webbplatsen är krypterade med SSL.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras under den tid som är tillåtet enligt gällande lagstiftning, och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Detta beror på vilken typ av information som lagrats samt vilken bakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

Anonyma analysdata arkiveras på obestämd tid.

Utlämnande av information

Vi använder ett antal tredjeparter för lagring och bearbetning av data. Informationen behandlas uteslutande för vår räkning och får inte användas för egna ändamål. Detta inkluderar finansiella system, logistikpartners, betalningsgateways etc.

Vi använder endast mottagare inom EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Rättigheter

Du har rätt till att få tillgång till de uppgifter vi har lagrat. Du kan be om att exportera en fil som innehåller de personuppgifter vi har, inklusive alla uppgifter du angivit. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter. Detta innefattar inte någon form av data som vi är skyldiga att spara av administrativa, juridiska eller säkerhetsskäl.

Kontakta den personuppgiftsansvarige via e-post eller telefon.

Personuppgiftsansvarig

MotoSport.se
Agerhatten 16B, dep. 3, 1. tv.
5220 Odense SØ
Danmark

Tlf. +45 78 70 19 80

Email: motosport@motosport.se